Länkar

Partners

Organisationer

  • IEC. Standardiliserar bland annat vindkraftsverk.
  • Svensk vindkraftförening. Ideel organisation för främjande av vindkraft i Sverige
  • EREF Europa. European Renewable Energies Federation
  • EWEA. European Wind Energy Assiciation. Den europeiska vindkraftsindustrins branshorganisationen.
  • Svensk energi. Svenska energibolags branshförening
  • Global Wind Energy Council. Internationellt forum för vindenergisectorn.
  • WWEA Ett annat internationellt forum för vindenergisectorn.

Akademiska institutioner

  • Högskolan på Gotland. Centrumbildning vid Högskolan på Gotland med syfte att samla information om vindkraft.
  • Uppsala universitet. Vertical Wind startades för att kommersialisera forskningen vid avdelningen för Elektricitetslära vid Uppsala universitet.