Vertical Wind

Vertical Wind är ett specialiserat teknikbolag inom vindkraftområdet som erbjuder innovativa och högkvalitativa kompletta system för att omvandla vindenergi till elektricitet.

Företaget grundades 2002 för att kommersialisera den tvärvetenskapliga forskning som bedrivits vid Uppsala universitet inom vertikala vindkraftverk. Hans Bernhoff och Mats Leijon, bolagets två grundare, hade under lång tid undersökt möjligheterna för ett komplett system för vertikal vindkraft som genom att fokusera på driftsäkerhet och hög verkningsgrad, skulle kunna utgöra en mer produktiv och effektiv producent av el, jämfört med ett konventionellt vindkraftverk.

Detta resulterade sedan i att Vertical Wind började tillverkningen av mindre vindkraftverk, som sedan skalades upp så att man år 2010 kunde bygga ett fullskaligt kraftverk om 200 kW.

Med, vår teknik har vi nu hittat en ny nisch, där vi kan leverera lokal vindkraft, till direktanvändare såsom tillverkande industri, stora köpcentra, kommunala idrottsanläggningar såsom simhallar, ishallar, slalombackar mm. Lokala kraftverk som levererar el direkt till en lokal användare och behöver inte kopplas in på det ordinarie el-nätet.

Detta gör att vi nu kan verka i en helt ny marknad där vi f.n. inte har konkurrens av de storskaliga vindkraftsaktörerna.